Monthly Archives: June 2016

Midsummer day, June 25’th 2016

It’s been a long time since I made an early morning trip but now I made it. Not much wildlife to be seen but it feels good to be out there again.  

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , | 2 Comments

Exhibition in Rimforsa

Review in the newspaper today, (sorry only in Swedish) “Även Per Lissels foton bärs upp av en speciell svärta och av ett nedtonat ljus. Med en poängterad kärvhet framhåller han bävrars och minkars livsbetingelser under vintertid. Kalla öppna vatten, blötsnö … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , | Leave a comment