Daily Archives: 8 June, 2016

Exhibition in Rimforsa

Review in the newspaper today, (sorry only in Swedish) “Även Per Lissels foton bärs upp av en speciell svärta och av ett nedtonat ljus. Med en poängterad kärvhet framhåller han bävrars och minkars livsbetingelser under vintertid. Kalla öppna vatten, blötsnö … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , | Leave a comment